O firmie

Biuro projektowe ARH+ architekt Andrzej Rydzewski rozpoczęło działalność w 2006 roku. Celem naszej działalności jest pomoc Inwestorowi w realizacji jego zamierzenia budowlanego. Mamy doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej, przemysłowych, technologicznych a także mieszkalnych. Oferujemy usługi od wczesnego etapu założeń koncepcyjnych obiektu, poprzez projekt budowlany z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, projekty wykonawcze, przedmiary i kosztorysy, nadzór autorski i inwestorski. Stale współpracujemy z doświadczonymi zespołami inżynierów w zakresie konstrukcji i instalacji obiektowych.

Zapraszamy do współpracy!

Aktualności

01Hala spożywcza handlu hurtowego "K"
Odbiór Inwestycji

Data: 17.03.2015
Obiekt: Hala spożywcza handlu hurtowego "K" wraz ze zbiornikami wody deszczowej
Miejsce: Elizówka k. Lublina
Generalny Wykonawca: SKANSKA S.A.